DINER ONE מגיע לישראל

חודשים ארוכים של עבודה לחץ ובירוקרטיה, הובילו מארה"ב למפעל באירופה ומשם בבטן האניה לישראל, לעוד דרך לא סלולה עד לקבלת הלוחית הצהובה המיוחלת בברכת התקינה הישראלית.

Share